Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biofizyki

W skład Zakładu Biofizyki wchodzą dwie Pracownie:

 • Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii
 • Pracownia Fotobiofizyki

Kierownik

prof. dr hab. Krystyna Urbańska, profesor nadzwyczajny
pokój: A028 (4.01.27), telefon: 12 664 61 53

Pracownicy

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 • dr hab. Martyna Elas, adiunkt, pokój: B047 (3.01.37), telefon: 12 664 63 38
 • dr hab. Przemysław M. Płonka, adiunkt, pokój: C026 (2.01.27), telefon: 12 664 63 50
 • dr Beata Płonka, adiunkt, pokój: C026 (2.01.27), telefon: 12 664 63 50
 • dr Martyna Krzykawska-Serda, asystent, pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42
 • dr Michał Sarna, asystent, pokój: C027 (2.01.28), telefon: 12 664 61 50
 • dr Małgorzata Szczygieł, asystent, pokój: C028 (2.01.29), telefon: 12 664 64 30
 • mgr Dominika Michalczyk-Wetula, samodzielny biolog, pokój: C028 (2.01.29), telefon: 12 664 64 30

   

  Pracownia Fotobiofizyki:

 • prof. dr hab. Tadeusz Sarna, profesor zwyczajny, kierownik Pracowni
  pokój: A038 (3.01.32), telefon: 12 664 64 27

 • prof. dr hab. Witold Korytowski, profesor nadzwyczajny, pokój: A005 (4.01.28), telefon: 12 664 65 17
 • dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, adiunkt, pokój: B001 (3.01.43), telefon: 12 664 63 55
 • dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, adiunkt, pokój: A004 (4.01.29), telefon: 12 664 65 26
 • dr Gregor Becker, adiunkt, pokój: B001 (3.01.43), telefon: 12 664 63 55
 • dr Tomasz Panz, adiunkt, pokój: A003 (4.01.30), telefon: 12 664 65 14
 • dr Anna Pawlak, adiunkt, pokój: B021 (3.01.29), telefon: 12 664 64 25
 • dr Andrzej Żądło, adiunkt, pokój: B045 (3.01.39), telefon: 12 664 63 42
 • dr Anna Piłat, adiunkt, pokój: B021 (3.01.29), telefon: 12 664 64 25
 • dr Agnieszka Broniec, asystent, pokój: A004 (4.01.29), telefon: 12 664 65 26
 • dr Magdalena Olchawa, asystent, pokój: C027 (2.01.28), telefon: 12 664 61 50
 • dr Artur Sawicki, asystent, pokój: A010 (4.01.2), telefon: 12 664 65 73
 • dr Grzegorz Szewczyk, samodzielny biolog, pokój: B044 (3.01.40), telefon: 12 664 64 40
 • inż. Barbara Czuba-Pełech, st. specj. naukowo-techniczny, pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29
 • Grażyna Żmuda, specj. naukowo-techniczny, pokój: A001 (4.01.31), telefon: 12 664 65 29

   

Doktoranci

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 • mgr Agnieszka Drzał, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Grzegorz Gawlik, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Michał Gonet, pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42
 • mgr Katarzyna Jasińska-Konior, pokój: B046 (3.01.38), telefon: 12 664 64 42
 • mgr Ewa Kowolik, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Marcin Markiewicz, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Ewa Podgórska, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Martyna Śniegocka, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Justyna Wieczorek, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28

Pracownia Fotobiofizyki:

 • mgr Jerzy Bazak, pokój: B033 (3.01.11), telefon: 12 664 64 26
 • mgr Mariusz Duda, pokój: B044 (3.01.40), telefon: 12 664 64 40
 • mgr Justyna Furso, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Krzysztof  Klimkiewicz, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Olga Krzysztyńska-Kuleta, pokój: C027 (3.01.28), telefon: 12 664 61 50
 • mgr Paweł Pabisz, pokój: B033 (3.01.11), telefon: 12 664 64 26
 • mgr Marta Smejda, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Piotr Stępień, pokój: B014 (3.01.5), telefon: 12 664 64 28
 • mgr Katarzyna Wawak, pokój: B033 (3.01.11), telefon: 12 664 64 26

Tematyka badań

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 • Radiobiologia
 • Fototerapia
 • Terapie przeciwnowotworowe
 • Melanogeneza
 • Cykl włosowy
 • Heterogenność nowotworów
 • Stres oksydacyjny i tlenek azotu
 • Śluzowce
 • Modelowanie procesów biologicznych
 • Bioetyka

Pracownia Fotobiofizyki:

 • Stres oksydacyjny w zaburzeniach struktury i funkcji komórki
 • Udział melanin i karotenoidów w fotoprotekcji
 • Rola zjawisk fotodynamicznych w uszkodzeniach siatkówki
 • Antyutleniające właściwości plazmalogenów
 • Domenowa struktura błon, wpływ stresu oksydacyjnego i antyutleniaczy
 • Liposomy jako nośniki fotosensybilizatorów w PDT
 • Badanie mechanizmów fotodynamicznego zabijania komórek in vitro
 • Badanie molekularnych mechanizmów fotostarzenia się skóry i rozwoju chorób degeneracyjnych oka
 • Modyfikacja oksydacyjna biomolekuł indukowana światłem
 • Rola białka MCPIP1 w czerniaku
 • Wpływ lizenin na błony modelowe

Techniki badawcze

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 • spektrometria i obrazowanie ERP
 • obrazowanie USG
 • histologia i immunohistochemia
 • kultury tkankowe
 • metody biologii molekularnej
 • mikroskopia sił atomowych
 • modelowanie komputerowe

Pracownia Fotobiofizyki:

 • hodowle komórek prawidłowych i nowotworowych
 • naświetlanie różnymi źródłami światła w zakresie UV-VIS
 • techniki biologii molekularnej
 • spektrometria ERP
 • mikroskopia i cytometria przepływowa
 • bezpośrednia detekcja fosforescencji tlenu singletowego
 • fotoliza błyskowa

Projekty badawcze

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 1. Martyna Elas: UM CURE 2020 Nowe terapie w czerniaku błony naczyniowej. (2016-2020). Horyzont 2020.
 2. Martyna Elas: Nanopęcherzyki tlenu wrażliwe na ultradźwięki: zastosowanie w terapii nowotworów i obrazowanie in situ elektronowym rezonansem paramagnetycznym. ( 2016-2018). OPUS 9, NCN.
 3. Krystyna Urbańska: PHOTOBRAIN: Teranostyczne nanocząsteczki AGuIX do śródtkankowej przeciwnaczyniowej terapii fotodynamicznej guzów mózgu. (2015-2018). EuroNanoMed, NCBiR.
 4. Krystyna Urbańska: Hamowanie procesu przerzutowania czerniaków po działaniu promieniowania protonowego – poszukiwanie mechanizmów.  (2012-2016). OPUS 4, NCN.

Pracownia Fotobiofizyki:

 1. Tadeusz Sarna: Wpływ niskocząsteczkowych przeciwutleniaczy na fotoreaktywność barwników starczych – lipofuscyny i melanolipofuscyny oraz zdolność do indukcji stresu oksydacyjnego w nabłonku barwnikowym siatkówki. (2013-2018). MAESTRO 4, NCN.
 2. Tadeusz Sarna: Dwoista rola światła niebieskiego – interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degradację i patologię siatkówki oka. (2013-2018). SYMFONIA, NCN.
 3. Witold Korytowski: Wodorotlenki cholesterolu – uszkodzenia układu syntezy hormonów sterydowych w warunkach stresu oksydacyjnego. (2015-2017). OPUS 7, NCN.
 4. Agnieszka Wolnicka-Głubisz: Rola MCPIP1 w toksyczności in vitro indukowanej promieniowaniem UVB i UVA w keratynocytach. (2013-2017). OPUS 3, NCN.
 5. Anna Pawlak: Rola produktów utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w fotouszkodzeniu komórek siatkówki oraz udział plazmalogenów w ochronie siatkówki przed skutkami stresu oksydacyjnego. (2013-2016), SONATA BIS, NCN.

Najważniejsze publikacje

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 1. S. Kędracka-Krok, U. Jankowska, M. Elas, U. Sowa, P. Olko, B. Romanowska-Dixon, K. Urbańska, Proteomic analysis of proton beam irradiated human melanoma cells. PLOS ONE. 2014;9(1):e84621.
 2. M. Krzykawska, J. M. Dąbrowski, L. G. Arnaut, M. Szczygieł, K. Urbańska, G. Stochel,  M. Elas, The role of strong hypoxia in tumors after treatment in the outcome of bacteriochlorin-based photodynamic therapy. Free Radic Biol Med. 2014;73:239-51
 3. M. Jakubowska, D. Michalczyk-Wetula, J. Pyka, A. Susz, K. Urbanska, B.K. Plonka, P. Kuleta, P. Lacki, M. Krzykawska-Serda, L. Fiedor, P.M. Plonka, Nitrosylhemoglobin in photodynamically stressed human tumors growing in nude mice. Nitric Oxide. 2013;35:79–88.
 4. M. Elas, J. M. Magwood, B. Butler, C. Li, R. Wardak, E. D. Barth, B. Epel, S. Rubinstein, C. A. Pelizzari, R. R. Weichselbaum, H. J. Halpern, EPR oxygen images predict tumor control by a 50 percent tumor control radiation dose. Can Res. 2013;73(17):5328-35.
 5. A. Wolnicka-Glubisz, A. Pecio, D. Podkowa, P.M. Plonka, M. Grabacka, HGF/SF increases number of skin melanocytes but does not alter quality or quantity of follicular melanogenesis. PLOS ONE. 2013;8:e74883.
 6. T. Arodź, P.M. Płonka, Effects of point mutations on protein structure are nonexponentially distributed. Proteins. 2012;80:1780–1790.
 7. M. Elas, D. Hleihel, E. Barth, C. R. Haney, K.H. Ahn, C. A. Pelizzari,  B. Epel,   R. R. Weichselbaum, H. J. Halpern: Where it's at really matters: In situ in vivo vascular endothelial growth factor spatially correlates with electron paramagnetic resonance pO2 images in tumors of living mice. Mol Imag Biol. 2011;13(6):1107-13.
 8. A. Krzywda, E. Petelenz, D. Michalczyk, P.M. Plonka, Sclerotia of the acellular (true) slime mould Fuligo septica as a model to study melanization and anabiosis. Cell Mol Biol Lett. 2008;13(1):130-143.
 9. M. Elas, R. Bell, D. Hleihel, E.B. Barth, C. McFaul, C.R. Haney, J. Bielanska, K. Pustelny, K.H. Ahn, C. A. Pelizzari, H.J. Halpern. Electron paramagnetic resonance (EPR) oxygen image hypoxic fraction plus radiation dose strongly correlates with tumor cure in FSA fibrosarcomas. Int J Rad Oncol Biol Phys. 2008;71(2): 542-549.
 10. M. Elas, J. Bielanska, K. Pustelny, L. Drelicharz, T. Skorka,U. Tyrankiewicz, M. Wozniak, S. Heinze-Paluchowska, M.Walski, L. Wojnar, P. M. Plonka  and S. Chlopicki. Detection of mitochondrial dysfunction by EPR technique in mice model of dilated cardiomyopathy. Free Radical Biology and Medicine. 2008;45:321-328.

Pracownia Fotobiofizyki:

 1. Olchawa MM, Pilat AK, Szewczyk GM, Sarna TJ. Inhibition of phagocytic activity of ARPE-19 cells by free radical mediated oxidative stress. Free Radic Res. 2016;25:1-31.
 2. Ito S, Kikuta M, Koike S, Szewczyk G, Sarna M, Zadlo A, Sarna T, Wakamatsu K. Roles of reactive oxygen species in UVA-induced oxidation of 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid-melanin as studied by differential spectrophotometric method. Pigment Cell Melanoma Res. 2016;29(3):340-51.
 3. Stepien P, Polit A, Wisniewska-Becker A. Comparative EPR studies on lipid bilayer properties in nanodiscs and liposomes. Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes. 2015;1848:60-66.
 4. Korytowski W, Wawak K, Pabisz P, Chadwick  A, Sahoo D, Schmitt J.C, Girotti AW. Impairment of macrophage reverse cholesterol transport by StAR-dependent cholesterol hydroperoxide trafficking: Implications for atherogenesis under oxidative stress. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2015;35(10):2104-13.
 5. Wolnicka-Glubisz A, Nogal  K, Zadlo A, Plonka P.M. Curcumin does not switch melanin synthesis towards pheomelanin in B16F10 cells. Archives of Dermatological Research. 2015;307:89-98.
 6. Wolnicka-Glubisz A, Strickland FM, Wielgus A, Anver M, Merlino G, De Fabo EC, Noonan FP. A melanin-independent interaction between Mc1r and Met signaling pathways is required for HGF-dependent melanoma. International Journal of Cancer. 2015;136:752-760.
 7. Korytowski W, Pilat A, Schmitt JC, Girotti AW. Deleterious cholesterol hydroperoxide trafficking in steroidogenic acute regulatory (StAR) protein-expressing MA-10 Leydig cells: implications for oxidative stress-impaired steroidogenesis. J Biol Chem. 2013;288(16):11509-19.
 8. Pilat A, Herrnreiter AM, Skumatz CM, Sarna T, Burke JM. Oxidative stress increases HO-1 expression in ARPE-19 cells, but melanosomes suppress the increase when light is the stressor. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(1):47-56.
 9. Beattie JR, Pawlak AM, Boulton ME, Zhang J, Monnier VM, McGarvey JJ, Stitt AW. Multiplex analysis of age-related protein and lipid modifications in human Bruch's membrane. FASEB J. 2010;24(12):4816-24.
 10. Subczynski W.K, Wisniewska A, Widomska J. Location of macular xanthophylls in the most vulnerable regions of photoreceptor outer-segment membranes. Arch. Biochem. Biophys. 2010;504:61-6.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii:

 • Radiobiologia i terapia fotodynamiczna na poziomie komórki i organizmu
 • Zastosowanie EPR w biologii i medycynie
 • Hipoksja w nowotworach
 • Melanina i jej własności
 • Heterogenność nowotworów
 • Regulacja cyklu włosowego
 • Biologia tlenku azotu
 • Zastosowanie śluzowców jako alternatywnych organizmów modelowych
 • Modelowanie wzrostu nowotworów, biokomputing i biosemiotyka

Pracownia Fotobiofizyki:

 • Wpływ wybranych przeciwutleniaczy na fotoreaktywność produktów utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
 • Wpływ plazmalogenów na aktywność fagocytarną komórek ARPE-19.
 • Wpływ cholesterolu na tempo utleniania i fotoreaktywność produktów utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
 • Właściwosci fizykochemiczne i przeciwutleniające fosfatydyloetanolamin w ukladach modelowych
 • Rola białka MCPIP1 w czerniaku
 • Fototoksycznośc  ryboflawiny i 3-METARF w komórkach nowotworowych i prawidłowych.
 • Opracowanie modelu fotokarcynogenezy in vitro
 • Mechanizmy fotostarzenia się  
 • Wpływ stresu oksydacyjnego oraz antyutleniaczy na własności błon
 • Zastosowanie liposomów jako nośników leków i fotosensybilizatorów
 • Anty- i pro-oksydacyjne własności karotenoidów

Wymagania stawiane studentom

Pracownia Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii: 
podstawy biologii komórki, zainteresowanie problematyką nowotworową, modelowanie komputerowe i obsługa komputera na poziomie podstawowym, dobra znajomość języka angielskiego

Pracownia Fotobiofizyki:
podstawy biologii komórki, dobra znajomość języka angielskiego