Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin

Strona www

www.uj.edu.pl/web/zfbrr/

PO Kierownika

dr hab. Ryszard J. Gurbiel, adiunkt
pokój: B003 (3.01.42), telefon: 12 664 65 13, e-mail: ryszard.gurbiel@uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Jan Białczyk, profesor emerytowany
pokój: A201 (4.1.34), telefon: 12 664 65 10, e-mail: j.bialczyk@uj.edu.pl

dr hab. Zbigniew Lechowski, adiunkt emerytowany
pokój: A242 (4.1.30), telefon: 12 664 65 15

dr Beata Bober, adiunkt
pokój: A241 (4.1.31), telefon: 12 664 65 33, e-mail: beata.bober@uj.edu.pl

dr Ariel Kamiński, asystent
pokój: A203 (4.1.33), telefon: 12 664 65 41, e-mail: ariel.kaminski@uj.edu.pl

dr Ewa Latkowska, asystent
pokój: A204 (4.1.32), telefon: 12 664 63 51, e-mail: ewa.latkowska@uj.edu.pl

dr Ewelina Chrapusta, asystent naukowy
pokój: A242 (4.1.30), telefon: 12 664 65 15, e-mail: ewelina.chrapusta@uj.edu.pl

mgr Urszula Czaja-Prokop, st. spec. naukowo-techniczny
pokój: A204 (4.1.32), telefon: 12 664 63 51, e-mail: ula.czaja-prokop@uj.edu.pl

mgr Kornelia Duchnik, spec. naukowo-techniczny
pokój: A237 (4.1.12), telefon: 12 664 65 35, e-mail: kornelia.zabaglo@uj.edu.pl 

mgr Urszula Erychleb, st. spec. naukowo-techniczny
pokój: A237 (4.1.12), telefon: 12 664 65 35, e-mail: urszula.krzysztofek@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Michał Adamski, pokój: A203 (4.1.33), telefon: 12 664 65 41

Tematyka badań

 • Poszukiwanie biotechnologicznych metod stymulacji podwyższania produktywności roślin (badania o charakterze teoretyczno-aplikacyjnym)
 • Korzeniowa absorpcja jonów HCO3-, znaczenie korzeniowej absorpcji HCO3- w akumulacji biomasy roślinnej, identyfikacja rodzaju i form związków organicznych syntetyzowanych z pobranych przez korzeń jonów HCO3- transportowanych przez ksylem do pędów Lycopersicon esculentum, określenie międzyorganowej dystrybucji 14C w roślinach pomidora zachodzącej po korzeniowej absorpcji H14CO3-, wpływ kombinacji jonów HCO3- i różnych form azotu na rozwój Lycopresicon esculentum
 • Warunki syntezy metabolitów wtórnych roślin naczyniowych, sinic i porostów (taniny, bioaktywne toksyny sinicowe, polisacharydy zewnątrzkomórkowe sinic, kwasy porostowe, mykosporyny)
 • Taniny jako element składowy systemu odporności pomidora na atak patogenów, modyfikacja syntezy tanin przez czynniki abiotyczne, rola fitohormonów i związków fenolowych w regulacji syntezy tanin
 • Badania nad fizjologiczną rolą kwasu usninowego, allelopatyczne oddziaływanie kwasu usninowego (metabolit porostowy) na rośliny nasienne (hamowanie procesów metabolicznych i syntezy fitohormonów, zakłócenia gospodarki wodnej, modyfikacja aktywności enzymów)
 • Warunki syntezy toksyn sinicowych
 • Opracowanie nowych metod degradacji toksyn sinicowych, czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na proces ich degradacji
 • Allelopatyczny wpływ makrofitów na rozwój populacji sinic
 • Fotoreceptory promieniowania UV u sinic i porostów
 • Ruchy organów roślinnych, mechanizm ruchu nyktinastycznego, fizjologiczne i biochemiczne aspekty ruchu komórek szparkowych, ruchy sejsmonastyczne organów roślinnych, ruchy heliotropowe organów roślinnych jako czynnik produktywności roślin

Techniki badawcze i najważniejsza aparatura

 • Kompletny system do chromatografii cieczowej HPLC Waters
 • Chromatograf cieczowy Agilent 1220 Infinity
 • Spektrofotometr JASCO V-650
 • Spektrometr Helios
 • Mikroskop Nikon Eclipse TS-100F z kamerą
 • Inkubator do kultywacji roślin KBW 240
 • Inkubator do kultywacji glonów i sinic typu Fitotron FD 711
 • Zestaw do chromatografii białek ECONO
 • Elektroda Clarka z wyposażeniem
 • System do zagęszczania próbek
 • Gazowy analizator w podczerwieni

Projekty badawcze

 1. Ariel Kamiński: Analiza wydajności fitoremediacji cylindrospermopsyny oraz jej wpływu na fizjologię rośliny wodnej. (2017-2020). OPUS 12, NCN.
 2. Ewelina Chrapusta: Znaczenie ekologiczne i kompleksowa charakterystyka związków mykosporynopodobnych w poroście Cladonia arbuscula. (2016-2019). PRELUDIUM 9, NCN.

Najważniejsze publikacje

 1. Bialczyk J., Natkański P., Kuśtrowski P., Czaja-Prokop U., Bober B., Kamiński A. 2017. Removal of cyanobacterial anatoxin-a from water by natural clay adsorbents. Applied Clay Science 148: 17–24.
 2. Adamski M., Żmudzki P., Chrapusta E., Bober B., Kaminski A., Zabaglo K.,Bialczyk J. 2016. Effect of pH and temperature on the stability of cylindrospermopsin. Characterization of decomposition products. Algal Research, 15, 129-134.
 3. Latkowska E., Bober B., Chrapusta E., Adamski M., Kaminski A., Bialczyk J. 2015. Secondary metabolites of the lichen Hypogymnia physodes (L.) Nyl. and their presence in spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) bark. Phytochemistry, 118, 116-123.
 4. Kaminski A., Bober B., Chrapusta E., Bialczyk J. 2014. Phytoremedation of anatoxin-a by aquatic macrophyte Lemna trisulca L. Chemosphere, 112, 305-310.
 5. Bialczyk J., Kochanowski A., Czaja-Prokop U., Chrapusta E. 2014. Removal of microcystin-LR from water by polymers based on N-vinylformamide structure. Water Science & Technology: Water Supply, 14, 230-237.
 6. Kaminski A., Bober B., Lechowski Z., Bialczyk J. 2013. Determination of anatoxin-a stability under certain abiotic factors. Harmful Algae, 28, 83-87.
 7. Bober B., Lechowski Z., Bialczyk J. 2011. Determination of some cyanopeptides synthesized by Woronichinia naegeliana (Chroococcales, Cyanophyceae). Phycological Research, 59, 286-294.
 8. Bober B., Pudaś K., Lechowski Z., Bialczyk J. 2008. Degradation of microcystin–LR by ozone in the presence of Fenton reagent. Journal of Environmental Science Health Part A, 43, 186-190.
 9. Lechowski Z. 1995. Element contents and guard cell physiology of the root hemiparasite Melampyrum arvense L. before and after attachment to the host plant. Journal of plant nutrition, 18, 2551-2567.
 10. Bialczyk J., Lechowski Z. 1992. Absorption of HCO3- by roots and its effect on carbon metabolism of tomato. Journal of Plant Nutrition, 15, 293-312.
   

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

W Zakładzie prowadzona jest pracownia magisterska i licencjacka dla studentów kierunków: biologia, biotechnologia, biotechnologia molekularna, biochemia, ochrona przyrody, ochrona środowiska, chemia środowiskowa.

 • Rozdział, identyfikacja oraz pozyskiwanie nowych bioaktywnych metabolitów wtórnych syntetyzowanych przez sinice i porostu o znaczeniu aplikacyjnym, ekologicznym i allelopatycznym. Określenie ich potencjalnych zastosowań w medycynie, farmacji, kosmetologii i rolnictwie
 • Opracowanie charakterystyki fizykochemicznej toksyn sinicowych, wzbogaconej o informacje dotyczące ich stabilności w warunkach oddziaływania wybranych abiotycznych i biotycznych czynników środowiskowych (pH, temperatura, UV, zakres widzialny, bakterie i makrofity)
 • Opracowanie biotestów zezwalających na wykrywanie obecności bioaktywnych toksyn pochodzenia sinicowego
 • Rozdział i identyfikacja metabolitów wtórnych syntetyzowanych przez porosty
 • Identyfikacja związków porostowych hamujących infekcje skórne i odczyny posłoneczne
 • Analiza allelopatycznego oddziaływania kwasów porostowych na rośliny naczyniowe
 • Identyfikacja metabolitów produkowanych przez wybranych przedstawicieli roślin naczyniowych w odpowiedzi na inwazję porostów
 • Poszukiwanie biotechnologicznych metod stymulacji podwyższania produktywności roślin (badania o charakterze teoretyczno-aplikacyjnym)
 • Czynniki chemiczne autosupresji rozwoju różnych szczepów sinic

Wymagania stawiane studentom

Znajomość języka angielskiego