Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prodziekan ds. ogólnych

dr hab. Ryszard J. Gurbiel

dr hab. Ryszard J. Gurbiel

telefon: 12 664 65 13
e-mail: ryszard.gurbiel@uj.edu.pl

Dr hab. Ryszard J. Gurbiel od 1975 roku był związany z Instytutem Biologii Molekularnej i Zakładem Biofizyki, gdzie początkowo zatrudniony był na stanowisku asystenta a później adiunkta. Obecniekieruje Zakładem Biofizyki Molekularnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Tytuł doktora uzyskał w 1984 roku, zaś habilitował się w 1998. W czasie ostatnich dziesięciu lat kilkakrotnie przebywał na stażach naukowych w USA, m.in. na Northwestern University w Illinois. Dr hab. Ryszard J. Gurbiel jest także laureatem Nagrody JM Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe za cykl opublikowanych prac związanych z badaniami struktury metaloenzymów metoda ENDOR.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim dr hab. Gurbiel uczestniczył m.in. w pracach Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju (2008–2012), Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji Uczelni, oraz pełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana UJ ds. infrastruktury (od marca 2009 do września 2012). Funkcję Prodziekana ds. ogólnych pełni już po raz drugi (pierwsza kadencja obejmowała okres od 2012 do 2016 r.).

Kompetencje

  1. Zastępuje Dziekana podczas jego nieobecności.
  2. Współdziała z Dziekanem w sprawach administracyjno-finansowych.
  3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad sekcją administracyjno-finansową.
  4. Współpracuje z Sekretarzem Naukowym Wydziału w przygotowaniu sprawozdań finansowych i naukowych.
  5. Nadzoruje sprawy związane z eksploatacją i stanem technicznym budynku Wydziału, we współpracy z pełnomocnikiem dziekana ds. infrastruktury oraz Działem Administracji Kampusu.
  6. Sprawuje nadzór na komórką ds. informatyki.
  7. Sprawuje nadzór nad Biblioteką Nauk Przyrodniczych.
  8. Kontroluje poprawność formalną spraw przeprowadzanych przez Radę Wydziału.
  9. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur zapewniających bezpieczeństwo prac naukowych i zajęć dydaktycznych