Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI

Artykuł z Zakładu Biofizyki Komórki w NAR

W renomowanym czasopiśmie „Nucleic Acids Research” ukazał się artykuł opisujący opracowaną w Zakładzie Biofizyki Komórki nową, bardzo czułą metodę bezpośredniej detekcji pęknięć DNA, nazwaną STRIDE (SensiTive Recognition of Individual DNA Ends).
więcej o Artykuł z Zakładu Biofizyki Komórki w NAR

Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska otrzymała nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego za cykl pięciu publikacji pt. „Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych”.
więcej o Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego

Spotkanie przedświąteczne 2019

Władze Dziekańskie WBBiB zapraszają serdecznie wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na Spotkanie Przedświąteczne, które odbędzie się w czwartek, 19 grudnia o godzinie 15:00 w sali D107.
więcej o Spotkanie przedświąteczne 2019

Artykuł w PNAS

W czasopiśmie PNAS ukazał się artykuł, którego współautorami są młodzi naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej – Monika Żukowska i Krzysztof Szade. W pracy opisana została funkcjonalna heterogenność wśród ściśle zdefiniowanych hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCs).
więcej o Artykuł w PNAS

Nowe granty dla naukowców z WBBiB

18 listopada Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 17 edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Środki na badania w łącznej kwocie blisko 8,5 mln zł otrzymało pięcioro pracowników i cztery doktorantki WBBiB.
więcej o Nowe granty dla naukowców z WBBiB

Widok zawartości stron Widok zawartości stron