Przejdź do głównej treści

Wybory dziekańskie

Wybory dziekańskie

W piątek, 3 lipca 2020 r. o godz. 12.00, za pomocą programu MS TEAMS, odbyło się z się spotkanie pracowników WBBiB z Kandydatką do pełnienia funkcji Dziekana, prof. dr hab. Jolantą Jurą, w czasie którego prof. Jura przedstawiła swój program działania.

Po spotkaniu, członkowie Rady Wydziału WBBiB wzięli udział w tajnym głosowaniu. W jego wyniku Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o wyborze prof. dr hab. Jolanty Jury na oficjalną kandydatkę na dziekana WBBiB. Zgodnie ze Statuem UJ (Dział V, rozdział 2, par. 93) dziekani są powoływani przez Rektora.