Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Artykuł w PNAS

Artykuł w PNAS

W czasopiśmie PNAS ukazał się artykuł, którego współautorami są młodzi naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej – Monika Żukowska i Krzysztof Szade. W pracy opisana została funkcjonalna heterogenność wśród ściśle zdefiniowanych hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCs).

Hematopoetyczne komórki macierzyste (HSCs) produkują wszystkie komórki krwi w organizmie. Natomiast w trakcie starzenia się organizmu mają one tendencje do utraty potencjału regenracyjnego i preferencyjnego różnicowania do komórek mieloidalnych. W opublikowanej pracy wykazano, że hematopoetyczne komórki macierzyste są heterogenne. Zidentyfikowano nową subpopulację komórek HSCs, która charakteryzuje się ekspresją markerów Neogeniny-1 oraz Hoxb5. Subpopulacja ta ulega ekspansji z wiekiem, w przeważającej części produkuje komórki mieloidalne, ale posiada ograniczoną zdolność długotrwałej regeneracji krwi. 
Uzyskane wyniki wskazują na nowy mechanizm starzenia się układu hematopoetycznego oraz otwierają drogę nowym precyzyjnym badaniom nad komórkami HSCs. 

Badania wykonano podczas stażu dr. Krzysztofa Szade i mgr Moniki Żukowskiej w laboratorium prof. Irvinga Weissmana na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Gulati GS, Zukowska M, Noh JJ, Zhang A, Wesche DJ1, Sinha R, George BM, Weissman IL, Szade K. Neogenin-1 distinguishes between myeloid-biased and balanced Hoxb5 + mouse long-term hematopoietic stem cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Nov 21. pii: 201911024. doi: 10.1073/pnas.1911024116. [Epub ahead of print]