Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laureaci kolejnej edycji konkursów ETIUDA i SONATINA

Laureaci kolejnej edycji konkursów ETIUDA i SONATINA

W NCN rozstrzygnięte zostały konkursy ETIUDA 7 i SONATINA 3. W gronie zwycięzców, którzy otrzymają stypendia naukowe, środki na odbycie staży w zagranicznych ośrodkach oraz pieniądze na realizację projektu badawczego jest piątka doktorantów oraz jeden pracownik WBBiB.

 

Laureatami konkursu ETIUDA zostali doktoranci z Zakładu Biotechnologii Medycznej:

  • mgr Monika Żukowska (Charakterystyka subpopulacji hematopoetycznych komórek macierzystych o przyspieszonym cyklu komórkowym – rola Neo-1 i HO-1, 110 852 zł)
  • mgr Mateusz Dawid Jeż (Rola oksygenazy hemowej-1 w kardiomiocytach otrzymanych z ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, 133 688 zł)
  • mgr Damian Paweł Klóska (Molekularny mechanizm nowej strategii indukcji apoptozy w eksperymentalnej celowanej terapii przeciwnowotworowej, 129 000 zł)
  • mgr Anna Kusienicka (Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek inicjujących czerniaka i melanogenezie, 131 824 zł)
oraz mgr Dawid Wnuk z Zakładu Biologii Komórki (Określenie roli szlaku TGFbeta1/Smad w procesie fenotypowego przejścia fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie, 95 844 zł).
 
Z kolei laureatem 3. Edycji konkursu SONATINA został dr Jan Łyczakowski z Zakładu Biotechnologii Roślin, który poprowadzi projekt pt. Zmienność architektury molekularnej drewna drzew szpilkowych pod wpływem środowiska (786 573 zł).  
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron