Jakość kształcenia

Kultura jakości kształcenia, jako alternatywa dla kontroli jakości kształcenia, jest kluczowym elementem edukacji współczesnej szkoły wyższej. Wspólne budowanie tej kultury przez nauczycieli akademickich, studentów, a także przez inne, wewnętrzne i zewnętrzne podmioty, stanowi w myśl deklaracji bolońskiej najważniejszą składową i ostateczny układ odniesienia dla procesu kształcenia na uczelni.

W myśl obowiązujących przepisów, w naszej działalności na rzecz tej idei współpracujemy z innymi jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle jednak dążymy do wypracowania własnych sposobów i własnej polityki budowania kultury jakości przez całą społeczność Wydziału – wszystkich zainteresowanych utrzymaniem wysokiej jakości nauczania, rozwojem oferty edukacyjnej oraz nabywaniem przez studentów wyjątkowych kwalifikacji.

Jednym z głównych celów prowadzonej na WBBiB polityki jakości jest zachowanie dotychczasowych standardów i osiągnięć: szacunek dla studentów, prowadzenie unikatowych i elitarnych kierunków studiów w obszarze nauk o życiu, kształcenie świetnie wykwalifikowanych pracowników dla sektorów przemysłu i usług związanych z biotechnologią oraz utrzymanie czołowego miejsca wśród analogicznych placówek w skali krajowej i międzynarodowej.

Nad jakością kształcenia czuwają władze dziekańskie oraz specjalnie w tym celu powołane zespoły, w skład których wchodzą także studenci oraz przedstawiciele podmiotów zewnętrznych.