Przejdź do głównej treści

Artykuł z Zakładu Biofizyki Komórki w NAR

Artykuł z Zakładu Biofizyki Komórki w NAR

W renomowanym czasopiśmie „Nucleic Acids Research” ukazał się artykuł opisujący opracowaną w Zakładzie Biofizyki Komórki nową, bardzo czułą metodę bezpośredniej detekcji pęknięć DNA, nazwaną STRIDE (SensiTive Recognition of Individual DNA Ends).

Współautorami pracy są dr Magdalena Kordon, dr Mirosław Zarębski, dr Kamil Solarczyk i prof. Jerzy Dobrucki – z WBBiB, oraz profesorowie Thoru Pederson i Hanhui Ma z University of Massachusetts.

Metoda STRIDE może służyć do mikroskopowej detekcji jedno- lub dwuniciowych pęknięć DNA (sSTRIDE i dSTRIDE). Autorzy udowodnili wysoką czułość metody konstruując specjalny układ CRISPR/Cas9, który posłużył do indukowania pojedynczych jedno- lub dwuniciowych pęknięć DNA, które następnie wykrywano metodami sSTRIDE lub dSTRIDE.

Metoda znalazła już zastosowanie w badaniu endogennych uszkodzeń DNA w różnych typach komórek i tkanek, jak i uszkodzeń powstających w procesach starzenia komórek, oraz wywołanych substancjami cytotoksycznymi, promieniowaniem jonizującym i innymi czynnikami, które mogą powodować pęknięcia nici DNA. Technika STRIDE jest chroniona patentem i została skomercjalizowana. 

Praca jest dostępna TUTAJ