Przejdź do głównej treści

Ranking naukowców w „PLOS Biology”

Ranking naukowców w „PLOS Biology”

W sierpniu b.r. w czasopiśmie „PLOS Biology” ukazała się praca naukowców z Holandii i USA pt. A standardized citation metrics author database annotated for scientific field. Autorzy przedstawili w niej ranking stu tysięcy (a dokładniej stu pięciu tysięcy dwudziestu sześciu) najwyżej cytowanych naukowców z całego świata reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe.

Z pracą można się zapoznać pod adresem: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384

Ogólny komentarz dotyczący udziału polskich naukowców w tym zestawieniu został przedstawiony w tegorocznym 10. numerze miesięcznika „Forum Akademickie”, w artykule pt. Nowy ranking naukowców TOP100k (dostępny TUTAJ), z którego pochodzą poniższe cytaty.

„Przy tworzeniu listy rankingowej autorzy wykorzystali informacje z bazy danych Scopus. Wyniki przedstawiono w postaci ogromnej tabeli, w której dla każdego uczonego z TOP100k pokazano poszczególne wskaźniki oraz wynik łączny. W odróżnieniu od znanych rankingów, opartych na sumarycznej liczbie cytowań bez względu na liczbę współautorów poszczególnych publikacji, nowy ranking bardziej docenia cytowania niezależne, w odróżnieniu od autocytowań oraz publikacje, w których dany autor jest pierwszym lub ostatnim współautorem, w odróżnieniu od publikacji, w których dany autor jest np. szesnastym z dwudziestu współautorów. Oczywiście jedyny autor jest zarówno pierwszym jak i ostatnim współautorem”.

„Wśród 10 tys. najwyżej sklasyfikowanych naukowców jest zaledwie trójka z polską afiliacją: Zdzisław Pawlak na 1936 pozycji, Tomasz Dietl (3678) i Elżbieta Frąckowiak (6874). W TOP100k znalazło się 192 Polaków (TOPPL192), najwięcej z Uniwersytetu Warszawskiego (33), Uniwersytetu Jagiellońskiego (20), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (11) i Politechniki Warszawskiej (9). 

„W porównaniu ze światowymi potęgami naukowymi wyniki Polaków w nowym rankingu są raczej skromne, natomiast w zestawieniu z innymi krajami z naszego regionu wypadamy już nieźle. W TOP100k jest 187 Rosjan, 134 Węgrów, 115 Czechów, 22 Rumunów, 17 Bułgarów i 10 Ukraińców.” 

Obu artykułom, zarówno temu „PLOS Biology”, jak i temu w „Forum Akademickim” poświęcił również swoją uwagę prof. Wojciech Froncisz (Zakład Biofizyki Molekularnej). Ze wszystkich udostępnionych nazwisk (ok. 105 tys.), wyodrębnił naukowców z Polski, ale tylko tych związanych z naukami biologicznymi. Okazało się, że jest ich łącznie 34, z czego największą grupę (11 osób) stanowią naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wśród nich: prof. Tadeusz Sarna z Zakładu Biofizyki, prof. Józef Dulak z Zakładu Biotechnologii Medycznej, prof. Jan Potempa z Zakładu Mikrobiologii oraz prof. Bernard Korzeniewski z Zakładu Biofizyki Molekularnej.

Dodatkowo z grupy wszystkich naukowców z Polski, których w TOP105k jest 244 (autor artukułu w „Forum Akademickim” analizował tylko pierwszych 100 tys. miejsc w rankingu, tj. TOP100k), prof. Froncisz wyłonił osoby reprezentujące Uniwersytet Jagielloński (w sumie 28) i przypisał je do poszczególnych wydziałów UJ. Z zestawieniami opracowanymi przez prof. Froncisza można się zapoznać TUTAJ