Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dwanaścioro studentek i studentów z WBBiB otrzymało stypendia MNiSW. W gronie nagrodzonych są dwie osoby ze studiów I stopnia (kierunek Biochemia) oraz 10 osób ze studiów II stopnia (z kierunków Biochemia oraz Biotechnologia molekularna).

19 grudnia na stronie internetowej MNiSW opublikowany został wykaz nazwisk 656 studentów z całej Polski, którym przyznane zostało stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Osoby z WBBiB nagrodzone za osiągnięcia w nauce to, w kolejności alfabetycznej:
 • Oliwia Głąbica (kierunek Biotechnologia molekularna, studia II stopnia)
 • Radosław Grochowski (kierunek Biotechnologia molekularna, studia II stopnia)
 • Paweł Kochanowski (kierunek Biochemia, studia I stopnia)
 • Jarosław Mazur (kierunek Biochemia, studia II stopnia)
 • Kinga Pajdzik (kierunek Biochemia, studia II stopnia)
 • Maciej Pudełek (kierunek Biochemia, studia II stopnia)
 • Michał Rąpała (kierunek Biochemia, studia I stopnia)
 • Izabela Smok (kierunek Biotechnologia molekularna, studia II stopnia)
 • Justyna Sopel (kierunek Biotechnologia molekularna, studia II stopnia)
 • Kinga Stopa (kierunek Biochemia, studia II stopnia)
 • Aleksandra Synowiec (kierunek Biotechnologia molekularna, studia II stopnia).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że w całym kraju przyznano 19 wyróżnień studentom studiującym biotechnologię, z czego pięć osób (najwięcej) reprezentuje Uniwersytet Jagielloński (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), cztery – Uniwersytet Rzeszowski, dwie – Uniwersytet Gdański, dwie – Politechnikę Śląską, dwie – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dwie – Uniwersytet Warszawski, jedna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jedna – Uniwersytet Wrocławski.

Podobnych porównań nie można niestety przeprowadzić dla kierunku Biochemia, ze względu na jego unikatowość.  

Pierwszy pod względem łącznej liczby stypendiów przyznanych studentom jest Uniwersytet Jagielloński (133), drugie miejsce zajął Uniwersytet Warszawski (79), na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Wrocławska (44).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron