Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe granty w konkursach NCN

Nowe granty w konkursach NCN

16 listopada listopada NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM. W bieżącej edycji środki na badania uzyskali dr K. Gawron, dr M. Krzykawska-Serda, dr hab. J. Kozieł, prof. dr hab. H. Rokita oraz mgr G. Bereta.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz piętnasty przyznało środki na badania w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM. Laureatkami pierwszego konkusu zostały: dr Katarzyna Gawron z Zakładu Mikrobiologii (projekt pt. Polimorfizm G231N, E232T, N235D genu deiminazy peptydyloargininowej P. gingivalis: nowy czynnik wirulencji i rokowania zapalenia przyzębia, 1 645 022 zł), dr Martyna Krzykawska-Serda z Zakładui Biofizyki (projekt pt. Hipoksja w wielomodułowym leczeniu mysich nowotworów trzustki, 1 754 176 zł), dr hab. Joanna Kozieł z Zakładu Mikrobiologii (projekt pt. Rola negatywnego regulatora stanu zapalnego – MCPIP-1 w rozwoju paradontozy, 1 803 000 zł), prof. dr hab. Hanna Rokita z Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii (projekt pt. Udział PHLDA1 w odpowiedzi komórek neuroblastoma na kliniczne i doświadczalne sposoby leczenia neuroblastoma wysokiego ryzyka, 1 342 400 zł). 

Do finału konkursu PRELUDIUM zakwalifikował się projekt mgr. Grzegorza Berety z Zakładu Mikrobiologii, zatytułowany Wpływ zróżnicowania alleli deiminazy peptydyloargininowej z Porphyromonas gingivalis na przewlekłe zapalenie przyzębia (139 000 zł).

W tym miejscu warto również wspomnieć o dofinansowaniu jakie przyznano pracownikom WBBiB od sierpnia b.r. w konkursie MINIATURA: 

31 sierpnia

  • dr Renata Mężyk-Kopeć z Zakładu Biochemii Komórki otrzymała grant badawczy (Analiza in vitro roli białka ADAM17 w procesach kluczowych dla rozwoju limfangioleiomiomatozy, 47 742 zł)
  • dr Robert Ekiert z Zakładu Biofizyki Molekularnej dostał środki na wyjazd konferencyjny (wystąpienie pt. Model regulacji przepływu elektronów przez kompleks cytochromu bc1, 7 150 zł)

1 października 

  • dr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś z Zakładu Immunologii uzyskała dofinansowanie na badania wstępne pt. Ocena zdolności białka SIGIRRΔEx8 do wiązania aptameru DNA (49 500 zł)

19 października 

  • dr Monika Rak z Zakładu Biologii Komórki otrzymała środki na staż naukowy w ramach realizacji projektu Zastosowanie technik ukierunkowanego transferu z użyciem ultradźwięków i modyfikacji peptydowych w modelu lipofekcji opartym na poliprenolach (49 500 zł).

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron