Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowa z Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Umowa z Roswell Park Comprehensive Cancer Center

30 października 2018 r. władze UJ podpisały umowę o współpracy z Roswell Park Comprehensive Cancer Center, prestiżowym ośrodkiem badań przeciwnowotworowych w USA. W tę współpracę, obok Collegium Medicum, będzie również silnie zaangażowany Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

We wtorek, 30 października br. w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się spotkanie delegacji naukowców z Roswell Park Comprehensive Cancer Center (RPCCC) w Buffalo w stanie Nowy Jork w USA z władzami uczelni oraz naukowcami z Collegium Medicum oraz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Delegacji amerykańskiej przewodniczył Dyrektor RPCCC, prof. Kunle Odunsi a towarzyszyli mu profesorowie: Danuta Kozbor, Agnieszka Witkiewicz i Paweł Kaliński. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentował Prorektor ds. badań i funduszy strukturalnych, prof. dr hab. Stanisław Kistryn oraz pełnomocnik prorektora CM UJ ds. badań i rozwoju, prof. dr hab. Marek Sanak. Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii reprezentowali: Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej, prof. Jolanta Jura oraz prof. Hanna Rokita. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: pani Anna Maria Anders (sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego) oraz pan Joseph Mikolaj Rej Jr., przedstawiciel Polonii amerykańskiej w Buffalo. 

Celem wizyty było podpisanie protokołu ustaleń o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a RPCCC, który zawiera deklaracje obu stron rozwijania współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w zakresie programów edukacyjnych obejmujących wymianę osobową oraz podejmowania wysiłków zmierzających do ich propagowania. Ponadto zakres współpracy ma obejmować krótko i długoterminową wymianę kadry naukowej i nienaukowej oraz wymianę studentów. Porozumienie podpisali: prof. Stanisław Kistryn i prof. Marek Sanak oraz prof. Kunle Odunsi. 

W trakcie prezentowania osiągnięć naukowych i klinicznych obu stron oraz przykładów istniejącej już nieformalnej współpracy, podkreślono gotowość strony amerykańskiej do koordynowania wspólnych badań klinicznych oraz pozyskiwania danych i analiz. Podkreślono także chęć prowadzenia dalszych wspólnych badań w zakresie biologii nowotworów i bioinformatyki oraz włączenia onkologów z CM UJ do działających w RPCCC programów szkoleniowych w zakresie badań klinicznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron