Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania nad okrzemkami

Badania nad okrzemkami

Dr Monika Bojko z Zakładu Biochemii i Fizjologii Roślin zdobyła dwie nagrody na międzynarodowych konferencjach w Kopenhadze i Madrycie. Doceniony komunikat i publikacja nosiły tytuły: „The role of diadinoxanthin de-epoxidation in thermal stabilization of diatom thylakoid membranes” oraz „Acclimatization of diatom Phaeodactylum tricornutum to long-term environmental temperature and light intensity changes”

Badania nad biochemicznymi mechanizmami aklimatyzacji okrzemek prowadzone w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin przez dr Monikę Bojką i współpracowników zostały w ostatnich miesiącach nagrodzone na dwóch konferencjach międzynarodowych.

Najpierw w czerwcu w czasie Plant Biology Europe 2018 w Kopenhadze (18-21 czerwca 2018 ) członkowie komitetu naukowego konferencji przyznali dr Bojko nagrodę za komunikat zatytułowany „The role of diadinoxanthin de-epoxidation in thermal stabilization of diatom thylakoid membranes” (autorzy: M. Olchawa-Pajor, R. Goss, K. Strzałka, D. Latowski).

Kolejna nagroda (Best Paper Award) przyznana została w sierpniu w Madrycie podczasa 4th World Congress on New Technologies  (NewTech'18, 19-21 sierpnia 2018) za wystąpienie ustne i publikację zatytułowaną „Acclimatization of diatom Phaeodactylum tricornutum to long-term environmental temperature and light intensity changes” (autorzy: E. Warkiewicz, A. Strączek, D. Latowski, M. Bojko).

Zdjęcie okrzemek P. tricornytum widiczne powyżej wykonała dr W. Krzeszowiec z Zakładu Biotechnologii Roślin.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron