Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia dla młodych pracowników oraz doktorantów WBBiB

Szkolenia dla młodych pracowników oraz doktorantów WBBiB

„Nowoczesna, młoda kadra dydaktyczna w dziedzinie life science na WBBiB UJ” to projekt zgłoszony w zeszłym roku do konkursu organizowanego przez NCBiR, który uzyskał dofinansowanie z programu PO WER. Rekrutacja młodych pracowników i doktorantów do projektu rozpocznie się w październiku 2018 roku. Drugie spotkanie informacyjne dotyczące projektu odbędzie się 5 października o godz. 10.00 w sali D105.

 
 
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji młodej kadry WBBiB w trzech obszarach:
 1. prowadzenia zajęć ze studentami w ciekawy i efektywny sposób,
 2. korzystania z narzędzi statystycznych oraz programów do analizy danych biologicznych, 
 3. swobodnego i profesjonalnego komunikowania się w języku angielskim oraz przygotowywania materiałów dydaktycznych w tym języku.
W harmonogramie przedsięwzięcia przewidziane zostały następujące działania:
 • zajęcia aktywizujące/szkolenie dotyczące nowoczesnych metod kształcenia poprawiających jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych (planowany czas szkolenia – 2 pełne dni, tj. ok. 16 godz. lekcyjnych, miejsce – budynek WBBiB),
 • zajęcia rozwijające umiejętności komunikacji z grupą w sytuacji dydaktycznej (planowany czas szkolenia – 2 pełne dni, tj. ok. 16 godz. lekcyjnych, miejsce – budynek WBBiB),
 • zajęcia dotyczące wystąpień publicznych, skupienia uwagi, perswazji, mowy ciała, pewności siebie (planowany czas szkolenia – 2 pełne dni, tj. ok 16 godz. lekcyjnych, miejsce – budynek WBBiB.
 • zajęcia z praktycznego wykorzystanie narzędzi statystycznych w analizie danych biologicznych (planowany czas szkolenia – 2 razy po 2 pełne dni, tj. ok. 28 godz. lekcyjnych, miejsce – budynek WBBiB),
 • szkolenie na temat metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy sekwencji biologicznych (planowany czas szkolenia – 2 pełne dni, tj. ok. 14 godz. lekcyjnych, miejsce – budynek WBBiB),
 • szkolenie dotyczące metaanalizy danych w dziedzinie life science (planowany czas szkolenia – 2 pełne dni, tj. ok. 14 godz. lekcyjnych, miejsce – budynek WBBiB).
 • intensywny kurs wyjazdowy języka angielskiego (cel: nabycie umiejętności skutecznej i swobodnej autoprezentacji oraz profesjonalnego, ustnego komunikowania się, w szczególności na tematy zawodowe) (planowany czas szkolenia – 4 pełne dni, miejsce – ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy poza Krakowem),
 • warsztaty pisania tekstów branżowych w języku angielskim (planowany czas szkolenia – ok. 36 godz. lekcyjnych w formie kilkugodzinnych konsultacji odbywających się raz w tygodniu, miejsce – budynek WBBiB),
 • stacjonarny kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (planowany czas szkolenia – ok. 72 godz. lekcyjnych w formie dwugodzinnych zajęć odbywających się raz w tygodniu, miejsce – budynek WBBiB).
Uczestnikami szkoleń mogą być osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz osoby odbywające studia doktoranckie, stanowiące równocześnie kadrę dydaktyczną WBBiB tj. nauczyciele akademiccy (w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz osoby, z którymi uczelnia zawarła umowy cywilno-prawne na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Joanna Kozieł z Zakładu Mikrobiologii.
 
Zgodnie z założeniami pierwsza faza projektu obejmująca rekrutację uczestników, przeprowadzenie testów kompetencji, podpisanie umów, ustalenie terminów zajęć, itp. powinna potrwać od października do grudnia 2018 r. Właściwe zajęcia/warsztaty zostały zaplanowane w okresie od stycznia do lipca 2019 r. 
 
Drugie spotkanie informacyjne dotyczące projektu odbędzie się 5 października o godz. 10.00 w sali D105.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron