Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wstępne wyniki konkursu

Wstępne wyniki konkursu

Komisja pod przewodnictwem prof. Leszka Fiedora ogłosiła wyniki tegorocznej edycji wydziałowego konkursu na tzw. granty dla młodych naukowców. Konkurs został ogłoszony w marcu. Środki na realizację projektów pochodzić będą z dotacji celowej przyznawanej uczelniom co roku przez MNiSW.

Poniżej zamieszczamy listę młodych naukowców, których wnioski zostały wstępnie zaproponowane do finansowania przez Wydziałową Komisję ds. Rozwoju Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich w ramach Konkursu na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów w roku 2018.

Ostateczna lista wniosków wytypowanych do finansowania, wraz z kwotą finasowania, ogłoszona zostanie po wpłynięciu dotacji z MNiSW.

 • Bukowski Michał, Zakład Biochemii Analitycznej           
 • Czarnek Maria, Zakład Biologii Komórki           
 • Drzał Agnieszka, Zakład Biofizyki           
 • Durbas Małgorzata, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii         
 • Godlewska Urszula, Zakład Immunologii           
 • Górka Judyta, Zakład Biochemii Ogólnej           
 • Grabiec Aleksander, Zakład Mikrobiologii           
 • Grygier Beata, Zakład Immunologii           
 • Jeż Mateusz, Zakład Biotechnologii Medycznej          
 • Karabasz Alicja, Zakład Biochemii Komórki          
 • Karkowska Justyna, Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki           
 • Klóska Damian, Zakład Biotechnologii Medycznej            
 • Kopacz Aleksandra, Zakład Biotechnologii Medycznej           
 • Kraszewska Izabela, Zakład Biotechnologii Medycznej           
 • Krzykawska Martyna, Zakład Biofizyki        
 • Madej Ewelina, Zakład Biofizyki            
 • Magoch Małgorzata, Zakład Mikrobiologii      
 • Nowak Iwona, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii          
 • Paw Milenam, Zakład Biologii Komórki           
 • Rybak Paulina, Zakład Biofizyki Komórki           
 • Ryszawy Damian, Zakład Biologii Komórki           
 • Satała Dorota, Zakład Biochemii Analitycznej       
 • Wawro Mateusz, Zakład Biochemii Komórki           
 • Zawrotniak Marcin, Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki        

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron