Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant FNP HOMING dla dr. Pawła Ferdka

Grant FNP HOMING dla dr. Pawła Ferdka

6 marca FNP ogłosiła wyniki czwartego konkursu zorganizowanego w ramach programu HOMING. Autorem jednego ze zwycięskich projektów jest dr Paweł Ferdek, który w lutym br. rozpoczął pracę w Zakładzie Biologii Komórki. Dr Ferdek poprowadzi badania dotyczące roli komórek stelarnych, wewnątrz-komórkowych sygnałów wapniowych oraz białek z rodziny Bcl-2 w alkoholowym zwłóknienie trzustki

6 marca Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki czwartego konkursu zorganizowanego w ramach programu HOMING, który ma na celu ułatwić zdolnym polskim naukowcom powrót do kraju (a obcokrajowcom przyjazd do Polski) i prowadzenie tutaj pracy badawczej. Spośród 45 wniosków zgłoszonych do konkursu przez młodych naukowców do finansowania zakwalifikowanych zostało 12 projektów. 

Autorem jednego z nich jest dr Paweł Ferdek, który w lutym br. rozpoczął pracę w Zakładzie Biologii Komórki w związku z realizacją zadań zaplanowanych przez WBBiB wraz z uzyskaniem statusu KNOW (rozwój młodej kadry, utworzenie nowych grup badawczych). Dr Ferdek uzyskał z FNP blisko 800 000 zł na badania dotyczące roli komórek stelarnych, wewnątrz-komórkowych sygnałów wapniowych oraz białek z rodziny Bcl-2 w alkoholowym zwłóknienie trzustki. Część z tych środków jest przeznaczona na pensje i stypendia dla osób zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Dr Paweł Ferdek jest absolwentem WBBiB UJ. Po ukończeniu studiów w Krakowie (2007 r.) wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w roku 2008 uzyskał tytuł Master of Research na Uniwersytecie w Liverpoolu. W roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie w Cardiff i rozpoczął pracę na tej samej uczelni w School of Bioscience. Dorobek naukowy dr. Ferdka obejmuje 14 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach m.in. w Proceedings of the National Academy of SciencesCurrent BiologyThe Journal of PhysiologyCell Death and Disease.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron