Kwartalnik Wydziału

W 2008 roku Wydział Biochemiii, Biofizyki i Biotechnologii rozpoczął wydawanie kwartalnika, w którym prezentowane są aktualne wydarzenia związane z działalnością jednostki. Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była dr hab. Martyna Elas. Jej projekt uzyskał  pełną akceptację i wsparcie ze strony ówczesnego Prodziekana ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Józefa Dulaka. W skład pierwszego zespołu redakcyjnego, obok wspomnianych  już prof. Dulaka i dr Elas, wszedł także mgr Sebastian Szytuła – autor kwartalnikowego logo.

Do konkursu na tytuł biuletynu zgłoszono kilkanaście propozycji. Obok tytułów żartobliwych, jak np. „Wieści spod rybosomu", znalazło się także kilka propozycji znakomicie spełniających wyznaczone kryteria, czyli krótkich, interlingwalnych i kojarzących się z Wydziałem: „Lakmus", „Ferment", „Blot", czy „Medium". Redakcja wybrała „Triplet", ponieważ tytuł ten nawiązuje (i to trzykrotnie!) do: kodowania informacji w DNA, potrójnego B w nazwie naszego Wydziału, a także do planowanej częstości publikowania biuletynu – raz na trzy miesiące.

Wydawany pierwotnie w nakładzie 200 bezpłatnych egzemplarzy, od stycznia 2011 roku „Triplet" ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z aktualnymi oraz archiwalnymi numerami.

Redakcja

  • dr hab. Martyna Elas
  • dr Monika Rak
  • dr Magdalena Tworzydło

Do pobrania

Triplet po polsku

(38)3/2017   pobierz
(37)2/2017    
(36)1/2017    
(35)4/2016   pobierz
(34)3/2016   pobierz
(33)2/2016   pobierz
(32)1/2016   pobierz
(31)4/2015   pobierz
(30)3/2015   pobierz
(29)2/2015   pobierz
(28)1/2015   pobierz
(27)4/2014   pobierz
(26)3/2014   pobierz
(25)2/2014   pobierz
(24)1/2014   pobierz
(23)4/2013   pobierz
(22)3/2013   pobierz
(21)2/2013   pobierz
(20)1/2013   pobierz
(19)4/2012   pobierz
(18)3/2012   pobierz
(17)2/2012   pobierz
(16)1/2012   pobierz
(15)4/2011   pobierz
(14)3/2011   pobierz
(13)2/2011   pobierz
(12)1/2011   pobierz
(11)4/2010   pobierz
(10)3/2010   pobierz
(9)2/2010   pobierz
(8)1/2010   pobierz
7/2009   pobierz
6/2009   pobierz
5/2009   pobierz
4/2009   pobierz
3/2008   pobierz
2/2008   pobierz
1/2008   pobierz

Triplet po angielsku

(35)4/2016   download
(34)3/2016    
(33)2/2016   download
(32)1/2016   download
(31)4/2015   download
(30)3/2015   download
(29)2/2015   downlaod
(28)1/2015   download
(27)4/2014   download
(24)1/2014   download
(23)4/2013   download
(21)2/2013   download
(20)1/2013   download
(19)4/2012   download
(18)3/2012   download
(17)2/2012   download
(16)1/2012   download
(15)4/2011   download
(13)2/2011   download
(12)1/2011   download
(11)4/2010   download
(10)3/2010   download
(9)2/2010   download
(8)1/2010   download
4/2009   download
2/2008   download
1/2008   download