Na pograniczu biologii, chemii i fizyki

Popołudniowe, zimowo-wiosenne wykłady dla gimnazjalistów i licealistów są efektem kilkuletniej współpracy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk (http://towarzystwo.edu.pl/).

Cykl znany wcześniej jako „Spotkania u biologów” zyskał w roku 2017 nową, autonomiczną nazwę i funkcjonuje obecnie jako „Spotkania na pograniczu biologii, chemii i fizyki”. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia WBBiB jest dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel.

Wykłady trwające około 45 minut odbywają się na Kampusie UJ w okresie od stycznia do marca w wybrane dni tygodnia, z przerwą na ferie zimowe. Udział w prelekcjach jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli!

Harmonogram „Spotkań na pograniczu biologii, chemii i fizyki" w roku 2018

Wtorek, 16 stycznia 2018 r. godz. 17:30
Tytuł wykładu: Jak światło niebieskie z komórek/tabletów/komputerów wpływa na sen
Spotkanie poprowadzi: mgr Mariusz Duda (Zakład Biofizyki)
Miejsce: Aula (P.0.1.1) w kompleksie dydaktyczno-bibliotecznym UJ, ul. Gronostajowa 7

Wtorek, 23 stycznia 2018 r. godz. 17:30
Tytuł wykładu: Historia dopingu w sporcie
Spotkanie poprowadzi: mgr inż. Kamil Trzebuniak (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin)
Miejsce: Aula (P.0.1.1) w kompleksie dydaktyczno-bibliotecznym UJ, ul. Gronostajowa 7

Wtorek, 6 marca 2018 r. godz. 17:30 
Tytuł wykładu: Grupy krwi – historia odkrycia i znaczenie w medycynie
Spotkanie poprowadzi: dr Monika Bzowska (Zakład Biochemii Komórki)
Miejsce: Aula (P.0.1.1) w kompleksie dydaktyczno-bibliotecznym UJ, ul. Gronostajowa 7

Wtorek, 13 marca 2018 r. godz. 17:30 
Tytuł wykładu: Angiogeneza i jej znaczenie w procesach chorobowych
Spotkanie poprowadzi: dr hab. Agnieszka Łoboda (Zakład Biotechnologii Medycznej)
Miejsce: Aula (P.0.1.1) w kompleksie dydaktyczno-bibliotecznym UJ, ul. Gronostajowa 7