Dlaczego WBBiB?

1. Unikatowe kierunki, dobrze opracowane programy studiów
WBBiB oferuje nowoczesne, interdyscyplinarne kierunki studiów, których nie ma nigdzie indziej w Polsce. Przykładem może być Biochemia czy Biotechnologia molekularna. Również pięcioletni tryb prowadzenia studiów z biofizyki jest wyjątkowy w skali kraju. Nasze programy oraz efekty kształcenia są bardzo dobrze oceniane przez pracodawców.

2. Ścisłe połączenie teorii z praktyką
Znaczącej części wykładów prowadzonych na WBBiB towarzyszą zajęcia praktyczne. Dzięki doskonale wyposażonym salom dydaktycznym studenci mają bezpośredni dostęp do nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej. Na Wydziale prowadzony jest program pod nazwą „Studenckie Projekty Badacze", w ramach którego adepci biochemii, biofizyki i biotechnologii mogą samodzielnie zaprojektować a następnie własnoręcznie zrealizować w laboratorium swoje pomysły.

3. Indywidualne podejście
Niewielkie, 8-10 osobowe grupy pozwalają studentom aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Bezpośredni kontakt z nauczycielami akademickimi umożliwia prowadzenie dyskusji, wspólne szukanie odpowiedzi na pytania, nabywanie nowych umiejętności w relacjach uczeń-mistrz.

4. Wysoki poziom badań naukowych
Badania prowadzone przez naukowców z WBBiB oraz nowoczesne metody, które stosują, mają bezpośredni wpływ na jakość kształcenia. Studenci czerpią wiedzę bezpośrednio od doświadczonych fachowców. A w ramach przygotowywania prac licencjackich i magisterskich mają możliwość wzięcia udziału w dużych projektach naukowych.

5. Wyjazdy zagraniczne, praktyki, staże
Dzięki umowom bilateralnym z zagranicznymi uczelniami studenci WBBiB mogą wyjeżdżać na stypendia i praktyki do krajów Unii Europejskiej (program Erasmus +, Erasmus praktyki) oraz Stanów Zjednoczonych.

6. Studenckie koła naukowe
Trzy prężnie działające organizacje – „Mygen", „Nobel" i „N.zyme" zapewniają bezbolesne wejście w rolę studenta, rozwinięcie talentów organizacyjnych (organizacja konferencji, warsztatów, prelekcji) oraz spełnienie w dziedzinie popularyzacji nauki.

7. Dobra atmosfera
Niezwykle pomocny sekretariat ds. dydaktycznych, przyjaźnie nastawieni prowadzący oraz koleżanki i koledzy na poziomie – taki opis Wydziału wyłania się z ankiet prowadzonych co roku wśród studentów WBBiB.

8. Prestiż uczelni, prestiż wydziału
Uniwersytet Jagielloński to najstarsza i pod wieloma względami najlepsza uczelnia w kraju. WBBiB nie tylko wchodzi w skład UJ, lecz ma na także na koncie własne osiągnięcia – w ramach parametryzacji polskich jednostek naukowo-badawczych uzyskał najwyższą kategorię A+, ma również status Krajowego Naukowego Ośrodka Badawczego (KNOW).

9. Obiecujące perspektywy na przyszłość
Raporty Biura Karier oraz Sekcji Analiz Jakości Kształcenia wskazują, że osoby które ukończyły WBBiB szybko podejmują pracę oraz należą do grupy absolwentów UJ o najwyższych dochodach.

10. Kraków
Miasto tętniące życiem 24/7. Setki klubów, kawiarni, barów i restauracji. Kina, teatry oraz sale koncertowe.  Muzea i zabytki. Hale sportowe, baseny, kluby fitness. Lotnisko (2-3 godziny wystarczą by znaleźć się w Rzymie, Paryżu, Londynie). Niepowtarzalny klimat.