Badania naukowe

Badania prowadzone na WBBiB mają w dużej mierze charakter podstawowy i dotyczą biochemicznych i biofizycznych procesów zachodzących u zwierząt, roślin, bakterii i wirusów. Równolegle prowadzone są prace nad biotechnologicznymi i medycznymi zastosowaniami zdobytej wiedzy. 

Tematyka badań prowadzonych przez pracowników WBBiB została szczegółowo opisana na podstronach poszczególnych Zakładów i Pracowni.

Wydział prowadzi owocną współpracę naukową z ponad osiemdziesięcioma ośrodkami akademickimi z Polski i całego świata.

Współpraca naukowa