Aktualności

 • Magistranci Biotechnologii

   

  Prezentacje : 14 – 18 czerwca2010
  Obrony: 21 – 25 czerwca 2010

 • Magistranci Biofizyki

   

  Prezentacje : 14 – 18 czerwca 2010
  Obrony: 21 – 25 czerwca 2010

Studenci którzy chcą mieć wpisane w suplemencie (część B dyplomu licencjackiego i magisterskiego) dodatkowe informacje proszeni są o dostarczenie ich do sekretariatu w wersji polskiej i angielskiej w postaci papierowej z załączonymi potwierdzeniami i poprzez mail

 

dodatkowe informacje to np.:

 • Sportowe – reprezentacje UJ lub inne
 • Kulturalne – teatr, malarstwo, chóry,  folklor, muzyka itp. 
 • Publikacje – muszą zawierać współautorów i miejsce publikacji
 • Postery - muszą zawierać współautorów , miejsce i czas prezentacji
 • Konferencje – tytuł, miejsce i czas
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Stypendia naukowe – uniwersyteckie, MEN, Erasmus inne
 • Funkcje w samorządach studenckich
 • Uczestnictwo w kołach naukowych
 • I inne

 

Proszę o dostarczenie w.w informacji do końca czerwca br.