Herbatka przy Gronostajowej

„Herbatka przy Gronostajowej" to cykl spotkań naukowych prowadzony wspólnie od 2012 roku przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i WBBiB UJ. 
Tematyka spotkań jest  zróżnicowana  wśród prelegentów spotkać można zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i medycyny. 

Wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się przy ulicy Gronostajowej 7, zwykle w ostatnią środę miesiąca. 

Tegoroczny harmonogram wykładów

Zapraszamy na kolejną edycję wykładów przy Gronostajowej. W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 spotkania odbywają się o godzinie 14.00w budynku WBBiB w sali D107 (I piętro).

9 maja 2018
prof. Leslie Dutton, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Tytuł wykładu:„Toward biogenesis of first-principles designed light- and redox- proteins functional in living cells”.

25 kwietnia 2018 UWAGA! Z powodu choroby wykład prof. Chłopka nie odbędzie się. W zamian z prelekcją wystąpi prof. Elżbieta Pamuła
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
Tytuł wykładu: „Systemy dostarczania leków oparte na nano- i mikrocząstkach polimerowych do leczenia chorób tkanki kostneje”.

4 kwietnia 2018
dr Sebastian Glatt, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Tytuł wykładu: „Lost in translation tRNA modifications protect the proteome”.

28 marca 2018
prof. dr hab. Tomasz Guzik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ, Kraków
Tytuł wykładu: „Mechanizmy zapalne okołonaczyniowego włóknienia w nadciśnieniu tętniczym”.

21 marca 2018, UWAGA! Wykład odbędzie się wyjątkowo o godz. 12.00.
prof. dr hab. Maciej Żylicz, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Tytuł wykładu: „Chemioterapia a ewolucja komórek nowotworowych”.

28 lutego 2018
prof. dr hab. Wiesław Babik, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii UJ, Kraków
Tytuł wykładu: „Natural hybridization and adaptation”.

29 listopada 2017
dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, WBiNoZ, Kraków
Tytuł wykładu: „Mikroskopia in vivo czyli o tym jak zajrzeć do żywej tkanki".

18 października 2017
prof. Andrzej Joachimiak, Midwest Center for Structural Genomics/Structural Biology Center, Argonne National Laboratory oraz Center for Structural Genomics of Infectious Diseases, University of Chicago, USA
Tytuł wykładu: „Structural studies of the contact-dependent growth inhibition systems”.

Minione edycje

» Cykl 2016/2017

31 maja 2017
dr Robert W. Gwadz, profesor wizytujący CMUJ, emerytowany pracownik Laboratory of Malaria and Vector Research w National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), USA
Tytuł wykładu: „Epidemic Typhus: The Polish connection”.

26 kwietnia 2017
prof. Christoph Neumayer, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu
Tytuł wykładu: „NETOSIS in vascular disorders”.

29 marca 2017
prof. Piotr Widłak, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
Tytuł wykładu: Molekularne sygnatury raków tarczycy – możliwości współczesnych narzędzi proteomiki klinicznej, w tym obrazowania molekularnego tkanek z pomocą spektrometrii mas.

22 lutego 2017
prof. Andrzej Górski, Akademia Medyczna w Warszawie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
Tytuł wykładu: „Teraźniejszość i przyszłość terapii fagowej”.

25 stycznia 2017
prof. Marcin Majka, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, CM UJ, Kraków
Tytuł wykładu: Two faces of transcription factor SNAIL”.

14 grudnia 2016
mgr Szymon Czauderna, Zakład Biotechnologii Medycznej, WBBiB UJ, Kraków
Tytuł wykładu: „Editing DNA methylation in the mammalian genome”.

30 listopada 2016
prof. Marcin Czerwiński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Wrocław
Tytuł wykładu: „Glikolipidy, tasiemce i toksyny: co je łączy? Syntaza Gb3/CD77: lubieżność i jej skutki”.

26 października 2016
dr Łukasz Huminiecki, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
Tytuł wykładu: „More is more: a simple metric of promoter architecture predicts the breadth of expression of human genes”.

» Cykl 2015/2016

18 maja 2016 r, godz. 16.00
prof. dr hab. Agnieszka Słowik, Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.
Tytuł wykładu: „Nowoczesne terapie przyczynowe udaru niedokrwiennego mózgu".


27 kwietnia 2016 r, godz. 16.00
prof. dr hab. Wojciech Karłowski, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tytuł wykładu: „Biogeneza i funkcja fragmentów tRNA u Arabidopsis thaliana".


30 marca 2016 r., godz. 16.00
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
Temat wykładu: „Molekularny mechanizm dysfunkcji komórek beta trzustki w cukrzycy typu 2 a medycyna translacyjna – czyli jak badania podstawowe znajdują zastosowania kliniczne".


24 lutego 2016 r., godz. 16.00
Dr Michał Mikuła, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Temat wykładu: „Interakcja komponentów szlaku sygnałowego kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK) z chromatyną jądrową".


27 stycznia 2016 r., godz. 16.00
Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Kraków
Temat wykładu: „Emergentność jako fundamentalna cecha opisu Przyrody czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności, na konkretnych przykładach z fizyki i biologii".


16 grudnia 2015 r., godz. 16.00
Dr Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Temat wykładu: „Mechanizmy działania strukturo-selektywnych nukleaz zaangażowanych w naprawę DNA".


25 listopada 2015 r., godz. 16.00
Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Temat wykładu: „Rola mitochondriów w utrzymaniu komórkowej homeostazy białek".


28 października  2015 r., godz. 16.00
Dr hab. Joanna Kargul, Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Temat wykładu: „Biomimetyczna produkcja paliw słonecznych przy użyciu sztucznego liścia".


27 maja 2015 r., godz. 16.00
Bart Krist, doktorant, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Temat wykładu:  „Science in the Netherlands and Germany - Science, Money and Structures ...and what about Poland?"


29 kwietnia 2015 r., godz. 16.00
prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Wydział Polonistyki UJ
Temat wykładu: „Kodeks etyki pracownika naukowego - teoria i praktyka (z doświadczeń pracy w Komisji do Spraw Etyki w Nauce)".


25 marca 2015, godz. 16:00
dr hab. Martyna Elas, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Temat wykładu: „Kryminał, zawiść i intrygi naukowe, czyli historia odkrycia tlenu".


28 stycznia 2015, godz. 16:00
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, Wydział Prawa i Administracji UJ
Temat wykładu: „Prawo autorskie dla nauczycieli akademickich".


17 grudnia 2014, godz. 16:00
Zebranie zamknięte Członków Krakowskiego Oddziału PTBioch – wybory do władz Oddziału


26 listopada 2014, godz. 16.00
prof. dr hab. Marek Sanak,  II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja SzczeklikaSzpital Uniwersytecki w Krakowie
Temat wykładu: „Oksylipiny – mediatory lipidowe w mechanizmie chorób".


29 października 2014, godz. 16.00
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Warszawa
Temat wykładu: „Niekonwencjonalna miozyna VI w mięśniu poprzecznie prążkowanym i komórkach mogennych: udział w różnicowaniu mioblastów i przypuszczalnie w rozwoju kardiomiopatii".