Projekt z WBBiB finansowany z programu STRATEGMED

W trzeciej edycji konkursu zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, Uniwersytet Jagielloński uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 769 375 zł na poprowadzenie projektu pt.: „Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi”. Całkowity koszt projektu, którego realizacja przewidziana została na 3 lata, wynosi 17 144 187 zł. Kierownikiem przedsięwzięcia jest dr hab. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ, z Zakładu Biologii Komórki WBBiB. Wniosek z WBBiB był jednym z 9, które znalazły się na liście rekomendowanej do finansowania.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum BioMiStem, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – lider projektu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Instytut Medycyny Innowacyjnej Sp. z o.o. w Krakowie.
 
Badania na Uniwersytecie Jagiellońskim będą prowadzone przede wszystkim na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (Zakład Biologii Komórki) oraz na Wydziale Chemii (Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii), a także w Małopolskim Centrum Biotechnologii (Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych).

Choroby cywilizacyjne, oraz towarzyszące im m.in. schorzenia narządu ruchu stanowią wyzwanie współczesnej medycyny regeneracyjnej. Projekt badawczy zakłada wykorzystanie biozgodnych materiałów, jako rusztowań dla mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) oraz ich wykorzystania w regeneracji m.in. tkanki chrzęstnej i kostnej u pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne takie jak otyłość i cukrzyca typu 2. Opracowanie innowacyjnych rusztowań dla komórek o potencjale regeneracyjnym, będą przedmiotem badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych. Międzydziedzinowa współpraca pomiędzy poszczególnymi ośrodkami naukowo badawczymi oraz partnerem biznesowym daje szansę na poznanie mechanizmów regeneracji oraz opracowanie nowych metod leczenia m.in. uszkodzeń tkanki kostnej i chrzęstnej u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. 

Data opublikowania: 27.09.2016
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło