Zapytanie ofertowe nr 6/2018 w zakresie konsultacji scenariuszy do zajęć on-line z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w obszarze biologia

Zapraszamy nauczycieli biologii szkół ponadgimazjalnych do udziału w zapytaniu ofertowym na konsultację scenariuszy zajęć realizowanych w trybie on-line dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach  projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” nr umowy RPMP.10.01.04-12-0460/16. Szczegóły zapytania są dostępne w pliku pod nazwą Zaproszenie.

Do pobrania: