Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Posiedzenie Rady Wydziału

  • wtorek, 21 lutego 2023, godz. 12.00

Obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Kopacz

pt. The novel mechanisms of the regulation of the endothelial cell functions and aortic pathology – focus on NRF2/KEAP1 axis and microRNA-34a

  • poniedziałek, 27 lutego 2023 r., godz. 9.30

Obrona pracy doktorskiej mgr. Oskara Szelesta

pt. Aktywność ścieżek naprawy jednoniciowych pęknięć DNA, short-patch oraz long-patch: zależność od fazy cyklu podziałowego i dostępności białek PCNA oraz XRCC1

  • poniedziałek, 27 lutego 2023 r., godz. 14.00

Obrona pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Makucha

pt. Interkalacja wybranych ksantofili do błony lipidowej oraz ich lokalizacja w błonie – badania komputerowe

  • wtorek, 28 lutego 2023 r., godz. 12.00, sala 1.1.14

Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Rysiewicz

pt. Znaczenie N końcowego fragmentu podjednostki Gαi3 w procesie lokalizacji błonowej trimerycznego białka G

  • wtorek, 7 marca 2023, godz. 11.00

Posiedzenie Rady Wydziału

  • wtorek, 21 marca 2023, godz. 12.00

Posiedzenie Rady Wydziału

  • wtorek, 18 kwietnia 2023, godz. 12.00

Posiedzenie Rady Wydziału

  • wtorek, 16 maja 2023, godz. 12.00

Posiedzenie Rady Wydziału

  • wtorek, 20 czerwca 2023, godz. 12.00

Web Content Display Web Content Display

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

KONFERENCJE
L Szkoła Zimowa WBBiB
Zapraszamy do udziału w L Szkole Zimowej WBBiB. Tegoroczna konferencja odbędzie w Krakowie, w trybie stacjonarnym w dniach 22–24 lutego. Tytuł wydarzenia to: „Molecules acting in cancer biology and therapy”. Zgłoszenia wystąpień ustnych oraz plakatów przyjmowane są do 15 stycznia. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.
Read More o L Szkoła Zimowa WBBiB

Web Content Display Web Content Display

PUBLIKACJE
Publikacja w „Science Advances”
Wysokorozdzielcze struktury cryo-EM cytochromu b6f pokazują nowe oddziaływania makromolekularne istotne dla procesu fotosyntezy.
Read More o Publikacja w „Science Advances”

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Publikacja materiałów z Konferencji Jubileuszowej WBBiB
Ukazał się specjalny tom „IUBMB Life", zawierający publikacje z niektórych wykładów zaprezentowanych w czasie Konferencji Jubileuszowej WBBiB.
Read More o Publikacja materiałów z Konferencji Jubileuszowej WBBiB

Web Content Display Web Content Display

WYKŁAD
Zaproszenie na wykład
W dniu 20 stycznia gościć będziemy na Wydziale dr hab. Annę Ajduk, prof. UW, która wygłosi wykład pt. „Mirror,mirror on the wall, who's the fairest of them all? Novel methods of assessing the developmental potential of mammalian oocytes and embryos”.
Read More o Zaproszenie na wykład