Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

pana mgr. Piotra Koniecznego pt. Charakterystyka mysiego modelu badawczego K14-Cre/Zc3h12aflox/flox oraz rola MCPIP1 w procesach fizjologicznych i patofizjologicznych naskórka

  • Piątek, 13 grudnia 2019 r., sala D107, godz. 12.00 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

pana mgr. inż. Mariusza Madeja pt. Structural and functional characterization of unique peptide transporter from Gram-negative bacteria Porphyromonas gingivalis

  • Piątek, 13 grudnia 2019 r., sala D107, godz. 14.00

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

pani mgr Klaudii Arciszewskiej, pt. Identyfikacja i charakterystyka aptameru DNA wiążącego metkę lizylową – zastosowanie w chromatografii powinowactwa białek rekombinowanych

  • Wtorek, 17 grudnia 2019 r., sala D107, godz. 13.00

Spotkanie z Prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

dot. działań UJ w związku z: otrzymaniem statusu uczelni badawczej oraz z planami opracowanymi przez konsorcjum UNA EUROPA w inicjatywie Uniwersytetów Europejskich

  • Wtorek, 14 stycznia 2020 r, sala D107, godz. 13.00

XLVIII Szkoła Zimowa 

pt. Molecules, Pathways, and Games

  • 8-12 lutego 2020, Zakopane

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

PUBLIKACJE
Artykuł w PNAS
W czasopiśmie PNAS ukazał się artykuł, którego współautorami są młodzi naukowcy z Zakładu Biotechnologii Medycznej – Monika Żukowska i Krzysztof Szade. W pracy opisana została funkcjonalna heterogenność wśród ściśle zdefiniowanych hematopoetycznych komórek macierzystych (HSCs).
Read More o Artykuł w PNAS

Web Content Display Web Content Display

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE
Spotkanie przedświąteczne 2019
Władze Dziekańskie WBBiB zapraszają serdecznie wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na Spotkanie Przedświąteczne, które odbędzie się w czwartek, 19 grudnia o godzinie 15:00 w sali D107.
Read More o Spotkanie przedświąteczne 2019

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

RANKINGI
Ranking naukowców w „PLOS Biology”
W sierpniu b.r. w czasopiśmie „PLOS Biology” ukazała się praca naukowców z Holandii i USA pt. A standardized citation metrics author database annotated for scientific field. Autorzy przedstawili w niej ranking stu tysięcy (a dokładniej stu pięciu tysięcy dwudziestu sześciu) najwyżej cytowanych naukowców z całego świata reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe.
Read More o Ranking naukowców w „PLOS Biology”

Web Content Display Web Content Display

SZKOLENIA W USA
Wymiana z Roswell Park Comprehensive Cancer Center
Amerykańskie centrum onkologii oferuje studentom i naukowcom z UJ programy szkoleniowe z zakresu biostatystyki, bioinformatyki, genomiki, biologii stresu komórkowego, immunologii, biologii molekularnej i komórkowej oraz farmakologii.
Read More o Wymiana z Roswell Park Comprehensive Cancer Center