Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOS, Uniwersytecki System Obsługi Studiów, stworzony został do kompleksowego zarządzania informacjami o toku studiów poszczególnych studentów. W systemie gromadzone są dane osobowe, wykazy przedmiotów, wpisy na studia, oceny itp. Pełny dostęp do systemu USOS mają wyłącznie uprawnieni pracownicy dziekanatów i sekretariatów ds. studenckich.

Osobną częścią systemu jest USOSweb – platforma przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu prowadzących zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia i seminaria), którzy po zalogowaniu, za pośrednictwem wyszukiwarek, uzyskują dostęp do części zasobów zgromadzonych w systemie USOS.

Korzystając z USOSweb studenci mogą między innymi:

  • przeglądać ofertę kursów powadzonych na UJ,
  • sprawdzać terminy zajęć,
  • zapisywać się na kursy oraz grupy ćwiczeniowe,
  • uzyskać dostęp do swojego planu zajęć,
  • sprawdzać wyniki egzaminów i zaliczeń,
  • kontaktować się za pośrednictwem U-maila z pracownikami dydaktycznymi oraz osobami, uczestniczącymi w tym samym kursie,
  • za pomocą ankiet oceniać kursy, w których wzięli udział.

USOSweb jest kluczowym narzędziem w planowaniu i kontroli przebiegu studiów, dlatego warto dokładnie zapoznać się z jego możliwościami. Informacje o systemie są dostępne tutaj.

Uwaga! W trosce o jak najlepsze działanie systemu, prosimy o kontakt z sekretariatem ds. studenckich jeżeli znajdą Państwo w USOSweb nieaktualne lub błędne dane.