Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z ministerialnymi „Standardami nauczania" studenci studiów licencjackich na kierunkach Biotechnologia, Biochemia oraz Biofizyka molekularna i komórkowa są zobowiązani po drugim roku studiów odbyć nieodpłatne praktyki zawodowe. Czas trwania praktyki zależy od kierunku: dla Biotechnologii wynosi on 160 godzin lekcyjnych, tj. ok. 4 tygodnie, dla Biochemii wynosi 120 godzin lekcyjnych, tj. ok.3 tygodnie, a dla Biofizyki molekularnej i komórkowej 90 godzin lekcyjnych tj. ok. 3 tygodnie.

Na mocy decyzji Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (z dnia 29 czerwca 2006 r.), jako praktyki zawodowe zaliczane są wakacyjne praktyki w krajowych lub zagranicznych placówkach naukowych lub firmach biotechnologicznych/przemysłowych.

Zorganizowanie praktyki należy do studenta. Aby ułatwić Państwu poszukiwania, poniżej, w pliku do pobrania, zamieszczona została przykładowa lista instytucji, które w ubiegłych latach zgodziły się przyjąć na praktyki studentów z WBBiB. Proszę jednak mieć na uwadze, że przyjęcie praktykanta nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od dobrej woli dyrekcji/pracowników danej firmy.

Praktyki zawodowe można także odbywać w ramach programu Erasmus. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych.

Studenci podejmujący praktykę winni dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich podpisane „Porozumienie o organizacji praktyki studenckiej" (formularz z danymi potrzebnymi do przygotowania porozumienia jest dostępny poniżej lub w Sekretariacie).

Przed rozpoczęciem praktyk studenci otrzymują porozumienie o praktykach, dziennik praktyk oraz są zobowiązani do wykupienia (na czas trwania praktyk) obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.

Zaliczenie praktyki przez Pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich następuje po przedstawieniu dziennika praktyk, podpisanego przez opiekuna praktyki z instytucji przyjmującej.

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie praktyk prosimy kierować pod adresy:

  • student.wbbib@uj.edu.pl (Sekretariat ds. studenckich)
  • dariusz.latowski@uj.edu.pl (Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich, dr hab. Dariusz Latowski
Pliki do pobrania
doc
Formularz z danymi potrzebnymi do przygotowania „Porozumienia o organizacji praktyki studenckiej"
pdf
Lista instytucji 2008-2010
pdf
Lista instytucji 2013-2014
pdf
Lista instytucji 2015-2017