Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z obowiązującymi programami studiów studenci studiów licencjackich na kierunkach Biotechnologia, Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa oraz Bioinformatyka są zobowiązani po drugim roku studiów odbyć nieodpłatne praktyki zawodowe. Czas trwania praktyki zależy od kierunku: 

  • dla Biotechnologii wynosi on – 160 godzin lekcyjnych, tj. 120 godzin zegarowych (ok. 4 tygodnie); 
  • dla Biochemii – 120 godzin lekcyjnych, tj. 90 godzin zegarowych (ok. 3 tygodnie); 
  • dla Bioinformatyki – 90 godzin lekcyjnych, tj. 67,5 godzin zegarowych (ok. 2,5 tygodnia);
  • dla Biofizyki molekularnej i komórkowej – 90 godzin lekcyjnych, tj. 67,5 godzin zegarowych (ok. 2,5 tygodnia).

Na mocy decyzji Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (z dnia 29 czerwca 2006 r.), jako praktyki zawodowe zaliczane są wakacyjne praktyki w krajowych lub zagranicznych placówkach naukowych lub firmach biotechnologicznych/przemysłowych. Jeśli program studiów danego kierunku nie stanowi inaczej, nie można odbywać zawodowej praktyki studenckiej w jednostkach Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Ze względu na sytuacje epidemiczną dla studentów II roku w roku akademickim 2019/2020 Wydziałowa Komisja Dydaktyczna podjęła decyzję o możliwości odbycia praktyki zawodowej do końca trzeciego roku studiów licencjackich, czyli do końca roku akademickiego 2020/2021. Więcej szczegółów na ten temat tutaj. Jednocześnie w mocy pozostaje konieczność zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej, jako jeden z warunków przystąpienia do egzaminu licencjackiego. 

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października 2020 r., studenci WBBiB, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych na obowiązujących zasadach zaliczenia praktyk zawodowych. 

Zorganizowanie praktyki należy do studenta. Aby ułatwić Państwu poszukiwania, poniżej, w pliku do pobrania, zamieszczona została przykładowa lista instytucji, które w ubiegłych latach zgodziły się przyjąć na praktyki studentów z WBBiB. Proszę jednak mieć na uwadze, że przyjęcie praktykanta nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od dobrej woli dyrekcji/pracowników danej firmy.

Praktyki zawodowe można także odbywać w ramach programu Erasmus. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych.

Studenci podejmujący praktykę winni dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich podpisane „Porozumienie o organizacji studenckiej praktyki zawodowej" (formularz z danymi potrzebnymi do przygotowania porozumienia jest dostępny tutaj). Pomoc w sprawie ubezpieczeń można znaleźć tutaj.

Przed rozpoczęciem praktyk studenci otrzymują porozumienie o praktykach, dziennik praktyk oraz są zobowiązani do wykupienia (na czas trwania praktyk) obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.

Zaliczenie praktyki przez Pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich następuje po przedstawieniu dziennika praktyk, podpisanego przez opiekuna praktyki z instytucji przyjmującej.

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie praktyk prosimy kierować pod adresy:

  • student.wbbib@uj.edu.pl (Sekretariat ds. studenckich)
  • dariusz.latowski@uj.edu.pl (Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich, dr hab. Dariusz Latowski
Pliki do pobrania
pdf
Lista instytucji 2008–2010
pdf
Lista instytucji 2013–2014
pdf
Lista instytucji 2015–2017
pdf
Lista instytucji 2018–2020