Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z ministerialnymi „Standardami nauczania" studenci studiów licencjackich na kierunkach Biotechnologia oraz Biochemia są zobowiązani po drugim roku studiów odbyć nieodpłatne praktyki zawodowe. Czas trwania praktyki zależy od kierunku: w przypadku biotechnologii wynosi on cztery, a w przypadku biochemii – trzy tygodnie.

Na mocy decyzji Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (z dnia 29 czerwca 2006 r.), jako praktyki zawodowe zaliczane są wakacyjne praktyki w krajowych lub zagranicznych placówkach naukowych lub firmach biotechnologicznych/przemysłowych.

Wyjątkowo, praktyka wakacyjna może się odbyć w jednym z laboratoriów Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Zorganizowanie praktyki należy do studenta. Aby ułatwić Państwu poszukiwania, w pliku do pobrania, zamieszczona została przykładowa lista instytucji, które w ubiegłych latach zgodziły się przyjąć na praktyki studentów z WBBiB. Proszę jednak mieć na uwadze, że przyjęcie praktykanta nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od dobrej woli dyrekcji/pracowników danej firmy.

Praktyki zawodowe można także odbywać w ramach programu Erasmus. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych.

Studenci podejmujący praktykę winni dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich podpisaną „Umowę o organizację praktyki studenckiej" (formularz umowy jest dostępny w sekretariacie).

Zaliczenie praktyki następuje po przedstawieniu sprawozdania podpisanego przez opiekuna praktyki (Dzienniczek praktyk).

Pliki do pobrania
pdf
Lista instytucji 2008-2010
pdf
Lista instytucji 2013-2014
pdf
Lista instytucji 2015-2017