Przejdź do głównej treści

 

 

Studentka w laboratorium notuje wyniki doświadczenia

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022

Zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 53 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 poniżej, w części PLIKI DO POBRANIA, zamieszczono wykaz zajęć dydaktycznych (z opisem trybu ich prowadzenia) planowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.
Pliki do pobrania
pdf
Organizacja zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022