Przejdź do głównej treści

 

 

Laptop, kubek, długopis, w tle książki

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021

Zmiany zasad realizacji zajęć dydaktycznych na WBBiB w roku akademickim 2020/2021 wprowadzane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o aktualne rozporządzenia Rektora UJ oraz  komunikaty Dziekanów WBBiB UJ.

Organizacja zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z najnowszym Zarządzeniem nr 4 Rektora UJ z dnia 13 stycznia 2021 roku (patrz niżej), w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego z wyjątkiem zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W nawiązaniu do w/w zarządzenia prezentujemy wykaz zajęć, które  w semestrze letnim 2020/2021 będą się odbywały stacjonarne w siedzibie WBBiB oraz wydziałów współpracujących. 

Sesja egzaminacyjna

LETNIA: od 16 czerwca 2021 roku do 29 czerwca 2021 roku
LETNIA POPRAWKOWA: od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku

Terminy egzaminów w sesji letniej 2020/2021

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

WSZYSTKIE RODZAJE/KIERUNKI STUDIÓW

STUDIA DOKTORANCKIE, SZKOŁA DOKTORSKA

Zarządzenia i Komunikaty Rektora UJ oraz Dziekana/Prodziekanów WBBiB

Zarządzenia nr 4 Rektora UJ z 13 stycznia 2021 r.

Wykaz zajęć opracowany przez Prodziekana WBBiB ds. dydaktyki, które będą się odbywały stacjonarnie w siedzibie WBBiB w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.