Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

 

 

Studentka w laboratorium notuje wyniki doświadczenia

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE i EGZAMINY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wykaz zajęć prowadzonych zdalnie w semestrze letnim 2021/2022

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 lutego 2022 roku w okresie od 25 lutego 2022 roku do dnia 6 marca 2022 roku wszystkie zajęcia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii będą prowadzone w formie kształcenia zdalnego.  

Od 7 marca 2022 do końca semestru letniego 2021/22 wszystkie zajęcia praktyczne oraz wykłady/seminaria będą prowadzone stacjonarnie z wyjątkiem zajęć zgłoszonych wcześniej przez koordynatorów kursów, które będą prowadzone w trybie zdalnym. W tabeli dostępnej niżej, w części PLIKI DO POBRANIA zestawiono zajęcia prowadzone zdalnie na WBBiB (według kierunków studiów) od 7 marca do końca semestru letniego 2021/2022. 

Terminy zaliczeń i egzaminów na WBBiB w sesji zimowej 2021/2022

Wykaz egzaminów/zaliczeń końcowych odbywających się w zimowej sesji egzaminacyjnej 2021/2022 jest dostępny poniżej w ​części PLIKI DO POBRANIA.

Modyfikacje w wykazie zostały wprowadzone w związku z decyzją Rektora UJ (Zarządzenie nr 13 z dnia 25 stycznia) o zmianie trybu pracy Uczelni od 21 stycznia do końca semestru zimowego będącej wynikiem rosnącej liczby zakażeń wirusem COVID-19. 

Zarządzenia nr 53 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021

Zgodnie z § 2 ust. 2 Zarządzenia nr 53 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 poniżej, w części PLIKI DO POBRANIA, zamieszczono wykaz zajęć dydaktycznych (z opisem trybu ich prowadzenia) planowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Zarządzenie nr 135 Rektora UJ z dnia 6 grudnia 2021 roku

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 135 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku informujemy, że na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć praktycznych, ćwiczeń i laboratoriów oraz kursów wymienionych poniżej, które będą odbywały się w trybie stacjonarnym:

  • WBT-BT199E Molecular Aspects of Bacterial Pathogenesis (wykład)
  • WBT-BCH508 Metody fluorescencyjne w biochemii roślin (całość kursu)
  • WBT-BFMK1.7 Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (konwersatorium)

Wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym i stacjonarnym będą odbywały się zgodnie z harmonogramami obowiązującymi w semestrze zimowym 2021/2022.

Pliki do pobrania
pdf
Wykaz zajęć prowadzonych na WBBiB zdalnie w semestrze letnim 2021/2022 (od 7 marca 2022 r.)
pdf
Terminy zaliczeń i egzaminów na WBBiB w sesji zimowej 2021/2022
pdf
Organizacja zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022