Praktyki zawodowe, stypendia naukowe i staże

Studenci oraz doktoranci WBBiB mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju krajowych oraz zagranicznych praktyk zawodowych, staży oraz stypendiów naukowych organizowanych w ramach poszczególnych programów wymiany (m.in. Erasmus+, Erasmus Praktyki, MOST) lub w oparciu o dwustronne umowy pomiędzy WBBiB a innymi placówkami naukowymi, m.in. w USA.

Warto skorzystać z tak szerokiej oferty by poszerzyć własne horyzonty naukowe, doszlifować język, poznać nowe miejsca i ludzi. Wyjazd na praktykę/stypendium/staż przez wielu oceniane jest jako jedno z najciekawszych doświadczeń okresu studiów.

Więcej informacji na temat najpopularniejszych programów stypendialnych, kryteriów i terminów naborów, zasad obowiązujących przy wyjazdach można znaleźć w poszczególnych podzakładkach (patrz lewa strona).

Dodatkowo, do roku 2018, w ramach dotacji projakościowej KNOW przyznanej konsorcjum Cell-Mol-Tech (w skład którego wchodzi WBBiB oraz JCI) istnieje możliwość odbycia płatnego, 3-miesięcznego stażu w firmie z branży life science. Program stażowy jest koordynowany przez JCI. Po szczegółowe informacje odsyłamy na stronę Konsorcjum.

Stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne

Zasady obowiązujące przy przyznawaniu stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów socjalnych są jednakowe dla wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej Działu Nauczania UJ.

Dzięki dotacji projakościowej KNOW WBBiB przyznaje swoim studentom i doktorantom własne stypendia za wyniki w nauce (w tym wyniki osiągnięte w procesie rekrutacji na studia). Informacje na ten temat są dostępne TUTAJ.

Dla doktorantów WBBiB, którzy są autorami publikacji naukowych ufundowane zostało osobne stypendium im. prof. Zurzyckiego (patrz TUTAJ).