Działalność studencka

Studenci WBBiB mają możliwość rozwijania i realizacji swoich zainteresowań za pośrednictwem licznych organizacji: zarówno tych istniejących na naszym Wydziale, jak również tych o charakterze ogólnouczelnianym.

Bezpośrednio na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii działają trzy koła naukowe„Mygen", „Nobel" oraz „N.zyme" – zrzeszające, odpowiednio, studentów biotechnologii, biofizyki i biochemii. Ponadto na Wydziale ma swoją siedzibę ogólnopolskie Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii (ASSB).

Z inicjatywy Dziekana WBBiB, prof. W. Froncisza, raz w roku organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze, w wyniku którego studenci naszego Wydziału mogą uzyskać środki finansowe na realizację własnych badań naukowych.

Działalność w kołach naukowych i innych stowarzyszeniach studenckich to wspaniały sposób na poszerzenie wiedzy, rozwój umiejętności artystycznych i sportowych, nabycie doświadczenia organizacyjnego a także poznanie ciekawych osób i zaistnienie w środowisku naukowym!