Przejdź do głównej treści

DOKTORAT WDROŻENIOWY

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na WBBiB, w ramach istniejących 4-letnich Studiów III stopnia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, utworzono ścieżkę edukacyjną Doktorat wdrożeniowy. Projekt został zatwierdzony przez Radę Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 r., a następnie zakwalifikowany do finansowania przez MNiSW decyzją z dnia 24 lipca 2017 r. (umowa nr 31/DW/2017/01/1).

Doktoraty wdrożeniowe realizowane są przez WBBiB we współpracy z dwiema firmami:

  • Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.)
  • Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Program studiów w ramach ścieżki edukacyjnej Doktorat wdrożeniowy jest prowadzony w trybie indywidualnego toku studiów (ITS), dostosowanego do wymogów współpracy z przedsiębiorstwami. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ.

Kwota finansowania (pochodząca w całości ze środków budżetu Państwa) to 1 065 750 zł, w tym 735 000 zł to koszt stypendiów doktoranckich, a 330 750 zł to dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

TEMATY DOKTORATÓW

  • Charakterystyka molekularnego mechanizmu działania innowacyjnych związków mało cząsteczkowych w immunoterapii nowotworów. (Ryvu Therapeutics S.A.)
  • Metody biofizyczne do identyfikacji modulatorów sensorów kwasów nukleinowych o zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. (Ryvu Therapeutics S.A.)
  • Charakterystyka molekularnego mechanizmu działania innowacyjnych związków małocząsteczkowych w terapii epigenetycznej nowotworów. (Ryvu Therapeutics S.A.)
  • Optymalizacja procedur wytwarzania preparatów mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej dla potrzeb regeneracji kostno-chrzestnych ubytków stawów. (Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. zo.o.)
  • Charakterystyka molekularnego mechanizmu działania innowacyjnych związków małocząsteczkowych modulujących metabolizm komórek nowotworowych. (Ryvu Therapeutics S.A.)

 

Flaga i godło Reczypospolitej Polskiej